JUDr. Martin Samec

JUDr. Martin Samec

Advokátska kancelária JUDr. Branislav Samec

BIO

JUDr. Martin Samec vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity, kde neskôr absolvoval aj rigorózne konanie so zameraním na právo duševného vlastníctva a IT právo a dosiahol titul JUDr.. Za svoju vedeckú činnosť bol ocenený cenou dekanky právnickej fakulty, neskôr prémiou literárneho fondu. Dlhodobo pôsobí v advokátskej kancelárii JUDr. Branislava Samca v Žiline, ktorá už 20 rokov poskytuje svoje vysokokvalifikované služby slovenským aj zahraničným klientom. Je členom obecnej komisie pre ochranu verejného poriadku. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje na odborných konferenciách so zameraním na IT a právo duševného vlastníctva. Vo svojej dlhoročnej právnej praxi sa venuje okrem iného aj obchodnému a trestnému právu.

Prednáška

Telekomunikačné siete - aktuálne zmeny a ďalšie právne novinky

  • 23 septembra, 2021
  • 09:30 - 10:00
  • Aphrodita
X