Schedule 7 (New)

23 septembra, 2021 : dní - 01
08:00 - 09:00
09:00 - 09:30

Otvorenie TesShow 2021

 • Ing. Karol Pilátik  
 • Aphrodita

Otvorenie TesShow 2021

10:20 - 10:40

HDTIP - systemic approach to network management

 • Maciej Kołakowski  
 • Aphrodita

10:40 - 11:00

Coffee break

 • Aphrodita

11:00 - 11:20

Od jedného vlákna k miliónom zákazníkov

 • Piotr Golubski  
 • Aphrodita

11:20 - 11:40

Novinky od Ceragonu - nová rada IP50

 • Ing. Ľuboš Parízek  
 • Aphrodita

11:40 - 12:00

Spoľahlivé napájanie telekomunikačných technológii

 • Ing. Alek Tropp PhD.   Juraj Klein  
 • Aphrodita

12:00 - 13:00
13:00 - 13:20

Billing v telco segmente alebo bude asi "veselo"

 • Ing. Július Rebeťák  
 • Aphrodita

13:20 - 13:40

Coffee break

 • Aphrodita

13:40 - 15:30
15:30 - 19:00
19:00 - 20:00

Večera

 • Aphrodite

X